Kullanım koşulları

Bu web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı, aşağıdaki koşullara tabidir. Söz konusu koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesini kullanmayın. Bu web sitesi, Bayer plc (bundan böyle BAYER olarak anılacaktır) tarafından geliştirilmiştir ve BAYER tarafından yönetilmektedir. Bayer olarak, bu web sitesini veya Genel Kullanım Koşullarını, Genel Hüküm ve Koşullarımızı ve Satış ve Teslimat Koşullarımızı sonlandırma ya da kısmen veya tamamen değiştirme hakkımız saklıdır. Bu değişikleri, kendi inisiyatifimize bağlı olarak ve önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleştirebileceğimizi lütfen unutmayın. Bu nedenle bu web sitesini bir sonraki ziyaretinizde koşulları yeniden gözden geçirmenizi ve gerçekleştirilmiş olabilecek her türlü değişiklik veya düzenlemeyi dikkate almanızı rica ederiz.

Kabul

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgiler, belgeler ve görseller, yalnızca BAYER’in mülkiyetindedir. Söz konusu bilgi, belge ve görsellerin kullanımına, ilgili telif hakkı bilgilendirmesinin tüm suretlerde yer alması, bilgilerin yalnızca kişisel amaçlarla kullanılması, ticari amaçlarla kullanılmaması, bilgilerin hiçbir şekilde değiştirilmemesi ve web sitesinde yer alan görsellerin yalnızca ilgili metin ile birlikte kullanılması şartıyla izin verilir.

Kapsam

Web sitesinde yer alan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe veya herhangi bir şekilde üçüncü tarafa ait hakların söz konusu olmaması halinde Bayer’in mülkiyetindedir. Söz konusu ticari markaların veya diğer materyallerin izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır ve telif hakkı, marka kanunu veya diğer sınai mülkiyet haklarına ihlal oluşturur.

Sorumluluk

BAYER, bu web sitesinde yer alan detaylı bilgileri, bilgisi ve inancı dahilinde, çeşitli iç ve dış kaynaklardan profesyonel bir özen göstererek derlemiştir. Bu bilgi yelpazesini sürekli bir şekilde geliştirmek ve güncellemek istiyoruz. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, yalnızca BAYER’i, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak amacını taşımaktadır. Bununla birlikte bu web sitesinde yer alan bilgilerin eksiksizliği ve hatasızlığına yönelik olarak zımnen veya açıkça hiçbir açıklama yapılmamış ya da hiçbir garanti verilmemiştir. Yayınlandığı tarihte doğru olan bir bilginin artık güncelliğini kaybetmiş olabileceğini lütfen unutmayın. Bu doğrultuda bu web sitesinden elde ettiğiniz her türlü bilgiyi, her ne şekilde olursa olsun kullanmadan önce kontrol etmenizi öneririz.

Bu web sitesinde verilen tavsiyeler, başta güvenlik veri sayfalarımız ve teknik özellikler olmak üzere mevcut tavsiyelerimizi ve ürünlerimizi, amaçlanan süreçler ve amaçlar için uygunluğunu göz önünde bulundurarak kontrol etmenize engel teşkil etmez. Ürünlerimiz ve hizmetlerimize yönelik herhangi bir öneri veya talimata ihtiyaç duymanız halinde, lütfen bizimle doğrudan iletişime geçin. Bu web sitesinin kullanıcıları, web sitesine ve içeriğine erişimi, riski kendilerine ait olmak üzere kabul ettiklerini beyan ederler. BAYER ya da bu web sitesinin yazım, üretim veya yayım süreçlerine dahil olan hiçbir üçüncü taraf, bu web sitesine erişimden veya erişimin imkansızlığından veya kullanımından veya kullanımının imkansızlığından ya da bu web sitesinde yer alan bilgilere güvenmiş olmanızdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.

Kayıt ve Gizlilik

Bu web sitesini, kasten virüs, truva atı, solucan, yazılım bombası veya kötücül veya teknolojik olarak zararlı olan diğer programları yükleyerek kötüye kullanmak yasaktır. Bu web sitesine, web sitesinin kurulu olduğu sunucuya veya diğer sunuculara, bilgisayara veya bu web sitesine bağlı veri tabanına izinsiz erişmeye çalışmak yasaktır. Bu web sitesine hizmet reddi saldırısı veya dağıtımlı hizmet reddi saldırısı yoluyla saldırmak yasaktır.

Bu hükmün ihlal edilmesi, Bilgisayarın Kötüye Kullanılması Kanunu 1990 kapsamında cezai suç teşkil eder. Böyle bir durum olması halinde, söz konusu ihlali ilgili emniyet yetkililerine bildirecek ve kimliğinizi ifşa ederek söz konusu yetkililerle iş birliği içinde bulunacağız. Böyle bir ihlal durumunda, bu web sitesini kullanma hakkınıza derhal son verilecektir.

Bu web sitesini kullanımınız, bu web sitesinde veya bağlantılı herhangi bir web sitesinde yer alan herhangi bir malzemeyi bilgisayarınıza indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel malzemelerinize bulaşabilecek, dağıtımlı hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin neden olduğu hiçbir kayıp veya hasarınızın sorumluluğu tarafımıza ait değildir.

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Bu web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine ait bağlantı/referanslar içerir. BAYER’in söz konusu bağlantıları sunması, içeriklerini onayladığı anlamına gelmez. BAYER bu web sitelerinin mevcudiyeti veya içeriklerine ilişkin ya da söz konusu içeriklerin her ne şekilde olursa olsun kullanımından kaynaklanan hasar veya yaralanmalara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. BAYER, bağlantısı verilen sayfaların, tutarlı kalitede bilgi sağlayacağına yönelik bir garanti vermez. Diğer web sitelerine ait bağlantılar, yalnızca uygunluk adına web sitesi kullanıcılarına sunulur. Kullanıcılar, söz konusu web sitelerine, riski kendilerine ait olmak üzere erişim sağlarlar. Bağlantı seçimi, kullanıcıların bağlantısı verilen sayfalara erişimini hiçbir şekilde kısıtlamamalıdır. 

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesinin kullanıcısı, BAYER’e sağladığı içerikten ve bilgilerin doğruluğundan ve bunun yanı sıra söz konusu bilgilere dahil olmuş olabilecek herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemekten kendisi sorumludur. Kullanıcı, bu bilgilerin, kullanım verilerinin ve ana verilerin sınırlarını aşan kişisel bilgileri içermemesi halinde, bilgilerin BAYER tarafından depolanması ve istatistiksel analiz veya diğer belirli iş amaçları için kullanılmasını onaylar. Özellikle Bayer, ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi, üretimi ve/veya pazarlaması gibi herhangi bir amaçla söz konusu bilgilerin içinde yer alan fikirler, buluşlar, planlar, teknikler ve uzmanlıklar dahil olmak üzere bu iletilerin içeriklerini kullanma ve bunları çoğaltma ve üçüncü taraflara hiçbir sınırlama olmaksızın sunma hakkına sahiptir.

Bilgilerin Doğruluğuna İlişkin Sorumluluk

Bu web sitesi, BAYER tarafından kontrol edilir, işletilir ve güncellenir. Yalnızca Birleşik Krallık/İrlanda bölgesinde kullanılması amaçlanmıştır. BAYER, bu web sitesinde yer alan bilgilerin Birleşik Krallık/İrlanda bölgesi dışındaki yerlerde doğruluğunu garanti etmez. Özellikle ürünlerin ve hizmetlerin aynı görünüm, aynı boyut veya aynı koşullarla sunulacağına yönelik bir güvence vermez. Bu web sitesine Birleşik Krallık/İrlanda bölgesi dışındaki bir yerden girip içeriklerini indirdiğinizde, bulunduğunuz bölgede geçerli yerel yasaya uygun şekilde davranmaktan sorumlu olduğunuzu unutmayın.

Bu web sitesinde belirtilen ürünler, ülkeye bağlı olarak farklı paketleme yöntemleriyle, farklı boyuttaki paketlerde veya farklı yazı ya da işaretlerle sunulabilir.

ABD’de, işletme Bayer Corporation tarafından yönetilmektedir. ABD’deki müşterilerimizin bu ticari kuruluşların birine başvurmalarını rica ederiz.

Sözleşmeye Aykırılık ve Sonuçları

Ürünlerimiz, Genel Satış Ve Teslimat Koşullarımızın geçerli versiyonu uyarınca satılır.