Vitaminler ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki

Bağışıklık sistemi;
virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi zararlı maddelere karşı vücudu korumaktan sorumludur. Bağışıklık yanıtının oluşması mikrobesinlere dayanır. Bağışıklık yanıtı ve mikrobesinler, hücresel yanıt ve vücuda giren yabancı maddelere karşı savunma hücrelerinin verdiği yanıt olan antikorların üretimi için sinerji içinde çalışırlar.[1]

Doğal bağışıklık
Bağışıklık yanıtında birinci savunma hattıdır. Deri, vücudun ağız, burun içi gibi bölgelerini örten zar, proteinler ve beyaz kan hücreleri olan lökositlerden oluşur.

Edinilmiş bağışıklık
Belirli bir mikroorganizma ve ilgili antijenlerine* karşı spesifik savunmadır.

  • Antikorlar* üretilir ve diğer hücreler enfeksiyon bölgesine yönlendirilir.
  • Bağışıklık fonksiyonunu desteklemek güçlendirmek amacıyla kullanılan “sitokinler” salgılanır.
  • Vücudun ana bağışıklık hücre tiplerinden biri olan beyaz kan hücrelerini (lenfosit) içerir.

*antijen: vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküllerdir.
*antikor: antijenleri nötrleştirmek için vücutta üretilen proteinlerdir.

Vitaminler

MİKROBESİNLER [1]

Çinko      D vitamini      C vitamini

C Vitamini, D vitamini ve çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Normal beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir.


[1] S.Maggini. Nutrient 2018, 10, 1531;doi 10.3390


L.TR.MKT.CH.09.2020.3727